Βιβλιοθήκη

ΠΑΤΡΑ

Submitted by kpalamas on Tue, 04/03/2018 - 10:29

  ΠΑΤΡΑ

Στὸ χῶμά σου φυτρῶσαν καὶ μαράθηκαν

τὰ πρῶτά μου τἀξέχαστα τὰ χρόνια,

γιὰ πρώτη καὶ στερνὴ φορὰ στὸ χῶμά σου,

στὸ περιβόλι τοῦ σπιτιοῦ τοῦ πατρικοῦ