Ἡ φύσις κρύβει

Submitted by kpalamas on Fri, 05/10/2019 - 13:32

Ἡ Φύσις κρύβει μέσα της

Μέγα κι ἄβγαλτον ἄχτι·

Κάτου κι ἀπάνου θάνατος,

Καὶ παντοῦ στάχτη, στάχτη.

 

Τὰ νέφη σὰ χαλάσματα

Σωριάζονται ὁλένα,

Τὰ δέντρα, στερνολείψανα

Ζωῆς σκελετωμένα.

 

Κι ὁ Ἀπόλλων, τοῦ Σύμπαντος

Θεὸς ἀρχιτεχνίτης,

Σὰν ἀπ' ἀράχνες δείχνεται

Θαμπωμένος φεγγίτης. Άπαντα, Κωστής Παλαμάς.

Τόμος 1 (εκδόσεις Γκοβόστη), ενότητα Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, σελ. 357