Πρακτικά

Οι προφορικές ανακοινώσεις και αυτές με τη μορφή e-poster θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου τα οποία, σε πρώτη φάση, θα εκδοθούν ηλεκτρονικά. Η προθεσμία υποβολής για έκδοση των ολοκληρωμένων εργασιών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021. Θα ακολουθήσει ειδική ενημέρωση των εισηγητών/εισηγητριών για τις προδιαγραφές συγγραφής του τελικού τους κειμένου. Θα αναρτηθούν τα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου σε μορφή doc ή pdf, όπως επίσης και οι διευθύνσεις youtube με τις βιντεοσκοπημένες ανακοινώσεις.