Εγγραφή

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Εάν υπάρξει εγγραφή και παρακολούθηση θα χορηγηθεί ψηφιακό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Συνεδρίου από την Οργανωτική Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις και σχόλια στους ομιλητές.

Για την εγγραφή σας προτιμήστε σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και πατήστε εδώ.