Λεωνίδας Κ. Καρνάρος, Η Πάτρα και ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, Δεκέμβριος 2019

Το βιβλίο του Λεωνίδα Καρνάρου αποτελεί ένα τεκμήριο της σχέσης της πόλης με το σπίτι του ποιητή.