Μάιος (απόσπασμα)

Submitted by kpalamas on Tue, 05/01/2018 - 23:01

ΜΑΪΟΣ (πόσπασμα)

Ὁ Ἀπρίλις ξανθός, ρχοντι φημισμένη,

Ζαχαρένια θωριά, ὁ Ἀπρίλις πεθαίνει˙

                Καὶ ὁ Μάϊς πάνου του γέρνει,

Χαροκόπος, λεβέντης, μ δίχως μυαλά,

Κα το φρόνιμου πρίλι τ μάτια σφαλ,

                Κα τ πλούτη του παίρνει.

 

Ὁ Ἀπρίλις σωρος θησαυρος κα καλούδια,

Τί πουλιά, τί νερά, τί δροσιές, τί λουλούδια

               Στ παλάτια τ πράσιν’ φίνει!

Κι’ π’τν δια στιγμ καὶ ἀπ’ τν πρώτη βραδει

Νά Μάϊς˙ λύπητα δίχως καρδι

               Τξοδεύει, τ χύνει.

 

Μ τ’ ηδόνια καλε τ χαρ κα τ χάρι˙

που νιότη, παιδί, λιγερή, παλληκάρι,

              Ὅπου φτώχεια, που πλοτος γελάει,

Το γλυκο μηνυτ καταφταν’ λαλιά˙

ζω μὲ ὁλάνοιχτη τρέχει γκαλι

              Στ τραπέζι το Μάϊ.

 

Τς αγούλας τ φς πολυέλαιον χουν,

Τραγουδον κι …

 

 

Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, Μήνες, Μάιος

 Κωστής Παλαμάς, Άπαντα, Τόμος Πρώτος, σ. 74-75 (2017)