ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Submitted by kpalamas on Sun, 04/22/2018 - 21:37

ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τν ψι τς φωτις ναν καιρ

Οἱ ἄνθρωποι καθς πρωταντικρύσαν,

Μ πόθο σν κείνη φλογερ

τρέξανε τυφλ κα τν κλεσαν

Μέσα στν γκαλιά, ’σ’ θησαυρό…

Μ μέσα στ λαμπρ τς φλόγας φείδια,

κεῖ ἐμείναν μαρ’ ποκαδια!

 

Τν πρώτη τ φορ πο συντυχαίνει

Τὸ ἄνθος τς γάπης κ’ καρδιά,

νοίγει, τ φυτεύει, τ’ νασταίνει,

Γι ν χαρ τν τόση του εωδιά˙

Τ χαίρεται, μοσχοβολ, μμορφαίνει,

λλ μαζ μαραίνεται κα λυώνει…

Τὸ ἄνθος τς γάπης φαρμακώνει.

 

Δεκέμβριος 1881

 

(Τραγούδια της καρδιάς και της ζωής)

Κωστής Παλαμάς, Άπαντα, Τόμος Πρώτος, σ. 133 (2017)