Μιὰ πίκρα

Submitted by kpalamas on Tue, 04/03/2018 - 09:42

Τ πρτα μου χρόνια τ᾿ ξέχαστα τζησα
κοντ στ᾿ κρογιάλι,
στ θάλασσα κε τ ρηχ κα τν μερη,
στ θάλασσα κε τν πλατιά, τ μεγάλη.

Κα κάθε φορ πο μπροστά μου πρωτάνθιστη
ζωούλα προβάλλει,
κα
βλέπω τ νείρατα κι κούω τ μιλήματα
τν πρώτων μου χρόνων κοντ στ κρογιάλι,

στενάζεις καρδιά μου τ διο ναστέναγμα:
Ν ζοσα κα πάλι
στ θάλασσα κε τ ρηχ κα τν μερη,
στ θάλασσα κε τν πλατιά, τ μεγάλη.

Μι μένα εναι μοίρα μου, μι μένα εν᾿ χάρη μου,
δν γνώρισα κι λλη:
Μι θάλασσα μέσα μου σ λίμνη γλυκόστρωτη
κα σν κιανός νοιχτ κα μεγάλη.

Κα νά! μέσ᾿ στν πνο μου τν φερε τ᾿ νειρο
κοντά μου κα πάλι
τ θάλασσα κε τ ρηχ κα τν μερη,
τ θάλασσα κε τν πλατιά, τ μεγάλη.

Κι μέ, τρισαλίμονο! μι πίκρα μ πίκραινε,
μι πίκρα μεγάλη,
κα δ μο τ γλύκαινες πανώριο ξαγνάντεμα
τς πρώτης λαχτάρας μου, καλό μου κρογιάλι!

Ποι τάχα φουρτούνα φουρτούνιαζε μέσα μου
κα ποι νεμοζάλη,
πο δ μο τν κοίμιζες κα δν τν νάπαυες,
πανώριο ξαγνάντεμα κοντ στ᾿ κρογιάλι;

Μι πίκρα εν᾿ μίλητη, μι πίκρα εν᾿ ξήγητη,
μι πίκρα μεγάλη,
πίκρα πο εν᾿ σβηστη κα μέσ᾿ τν παράδεισο
τν πρώτων μας χρόνων κοντ στ κρογιάλι.

Καημο τς Λιμνοθάλασσας, 1912