Σ᾿ ἀγαπῶ

Submitted by kpalamas on Tue, 04/03/2018 - 09:33

Σ᾿ γαπ μ τ γλώσσα
το πουλιο τ᾿ ηδονιο
κα μ τ᾿ φραστα· μ᾿ σα
στ θαμπό μου τ νο

μισοζον, ργορεύουν,
π χάος λαός,
κ᾿ ναγώνια γυρεύουν
τ μορφ κα τ φς.

Σ᾿ γαπ μ᾿ λα τ᾿ στρα
το βαθιο μου ορανο.
Στήσου, γάπη μου πλάστρα
στ θαμπό μου τ νο,

κα τν σκιων τ σμάρι
βουΐζει γύρω σου, πς!
π σ γι ν πάρη
τ μορφ κα τ φς.

Τ παράκαιρα, 1919