Βιωματικό σεμινάριο, 19 Φεβρουαρίου 2020

Submitted by kpalamas on Wed, 02/19/2020 - 10:03

Bιωματικό σεμινάριο - εργαστήριο:

«Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της "Στέγης Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς"

στην εκπαιδευτική διαδικασία»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων περιοχής Πατρών και τη "Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς" διοργάνωσαν καινοτόμο βιωματικό σεμινάριο - εργαστήριο εκπαιδευτικών με θέμα:  «Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της "Στέγης Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς" στην εκπαιδευτική διαδικασία», το οποίο θα υλοποιήθηκε με τη μεθοδολογία του «World Cafe», την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 5.30-8.30 μ.μ., στο χώρο της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς».

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων τη φετινή χρονιά ή γενικότερα ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική.

Σκοπός του εργαστήριου είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών με τη βιβλιοθήκη του ποιητή που υπάρχει στη "Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς" και η ανάδειξη τρόπων αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότεροι στόχοι είναι:

  • Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη μεθοδολογία του World Cafe,  μιας μεθόδου διεξαγωγής βιωματικού εργαστηρίου σε ομάδες εργασίας, που συνιστά καινοτόμο προσέγγιση ανάδειξης και συγκέντρωσης της συλλογικής γνώσης μέσα από διαδικασίες ενεργητικής ακρόασης και ουσιαστικού διαλόγου.
  • Η ανάδειξη της ολιστικής φιλοσοφίας του World Cafe, ως δημιουργικής διαδικασίας για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, του διαλόγου και της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών για τη δημιουργία ζωντανής συζήτησης και δράσης, με θεματική την αξιοποίηση της βιβλιοθήκης του ποιητή.

 

 

 

 

 

 

Tags